Rozpis súťaže - www.ceskoslovenskypohar.eu

Prejsť na obsah
ČESKOSLOVENSKÝ
HALOVÝ POHÁR
II. ROČNÍK
2023/2024
1. kolo Slovenského pohára, R1 - 9.12.2023   

                                 


2. kolo: 9.12.2023 Hlohovec / 1. kolo Slovenského pohára, R1
3. kolo: 6.1.2024 Kroměříž
4. kolo: 3.2.2024 Hlohovec / 3. kolo Slovenského pohára, R1

Finále: Marec 2024 Kroměříž
Finále sa bude strielať v novej hale v Kroměříži, adresa bude uverejnená pred finále.

Usporiadateľ: SPORTAcademy Hlohovec & Lukostřelba Kroměříž

Miesto:  SR - Športová hala SPORTAcademy, Zábranie 40, Hlohovec
              ČR - Sportovní hala Štěchovice, Štěchovice 1321/7, Kroměříž

Riaditeľ súťaže:  Jozef Lelovič SR / Michal Hoffman ČR

Hlavný rozhodca:  1. kolo: 11.11.2023 Kroměříž - Andrea Foltýnová
                                 2. kolo: 9.12.2023 Hlohovec - Bužek Vladimír
                                 3. kolo: 6.1.2024 Kroměříž - Robert Koleňák
                                 4. kolo: 3.2.2024 Hlohovec – Alena Hurbanová

                              
Technický delegát: 1. kolo: 11.11.2023 Kroměříž - Antonín Pospíšil
                                 2. kolo: 9.12.2023 Hlohovec - Vladimír Hurban
                                 3. kolo: 6.1.2024 Kroměříž - ...
                                 4. kolo: 3.2.2024 Hlohovec – Vladimír Hurban

Rozhodcovia: Alena Štefaniková, Andrej Kolárik, Radomír Pospíšil, Lenka Ferkovová

Registrácia najneskôr 10 dní pred súťažou elektronicky alebo do naplnenia kapacity haly ČR 190 strelcov, SR 300 strelcov.

Registrácia bude spustená 11.9.2023 Registrácia tu

Zoznam prihlásených:
1. kolo: 11.11.2023 Kroměříž - Ianseo / Rcherz
2. kolo: 9.12.2023 Hlohovec - Ianseo / Rcherz
3. kolo: 6.1.2024 Kroměříž - Ianseo / Rcherz
4. kolo: 3.2.2024 Hlohovec - Ianseo / Rcherz
Prosíne skontrolujte si správnu registráciu na súťaž.

Súťažiaci musí mať platnú registráciu v SLZ alebo ČLS pre rok 2023/2024.

Rozlosovanie vykoná usporiadateľ za prítomnosti minimálne 1 rozhodcu deň pred závodom.

Štartovné:
12,-€ / 290Kč (žiacke kategórie)
16,-€ / 380Kč (kadeti, juniori)
20,-€ / 480Kč (dospelí, veteráni)

Štartovné sa uhrádza v hotovosti pri registrácií. Finále sa neplatí.

Lukostrelci štartujú na vlastné riziko. Oblečenie podľa smernice SLZ a ČLS.

Športová halová obuv povinná pre vstup na palubovku (strelci aj doprovod). Pozor! Za nedodržanie tohto pravidla bude strelec diskvalifikovaný!

Kategórie: chlapci do 10 - U11M, dievčatá do 10 - U11W, chlapci do 12 - U13M, dievčatá do 12 - U13W, chlapci do 14 - U15M, dievčatá do 14 rokov - U15W, kadeti - U18M, kadetky - U18W, juniori - U21M, juniorky - U21W, muži, ženy, veteráni – 50+, veteránky - 50+, veteráni 2 - 60+, veteránky 2 - 60+, veteráni 3 - 70+, veteránky 3 – 70+.

Divízie: Reflexný luk
              Kladkový luk
              Holý Luk
+ pre:
1. kolo Slovenského pohára R1 - 9.12.2023
3. kolo Slovenského pohára R1 - 3.2.2024
              DL (Dlhý luk)
              IL (inštinktívny luk)
              VI (Zrakovo znevýhodnený)

Zostava na kolá: H-1 halová 60 šípov, 2x18m, 2x10m

Strieľa sa na dve rady.

Zostava na finále: eliminačné súboje podľa rozpisu

Na postup do finále treba výsledok z 3 kôl (počítajú sa najlepšie výsledky) a minimálne 2 strelci v kategórii. Pre kategórie, v ktorých bol len jeden strelec, sa finále nekoná.

Technické ustanovenia: súťaží sa podľa pravidiel WA, súťažného poriadku a jeho dodatku pre rok 2023/2024.

Účastníci sú povinní dodržiavať usmernenie prevádzkovateľa haly.
Na palubovku okrem súťažiacich bude povolený vstup len realizačnému tímu, trénerom a asistentom ZTP lukostrelcov.


Súťaž klubov

Kategórie:

Reflexný luk 1 (U11M, U11W, U13M, U13W, U15M, U15W, U18M, U18W)
Reflexný luk 2 (U21M,  U21W, muži, ženy, veteráni – 50+, veteránky - 50+, veteráni 2 - 60+, veteránky 2 - 60+, veteráni 3 - 70+, veteránky 3 – 70+)

Kladkový luk 1 (U11M, U11W, U13M, U13W, U15M, U15W, U18M, U18W)
Kladkový luk 2 (U21M,  U21W, muži, ženy, veteráni – 50+, veteránky - 50+, veteráni 2 - 60+, veteránky 2 - 60+, veteráni 3 - 70+, veteránky 3 – 70+)

Holý luk 1 (U11M, U11W, U13M, U13W, U15M, U15W, U18M, U18W)
Holý luk 2 (U21M,  U21W, muži, ženy, veteráni – 50+, veteránky - 50+, veteráni 2 - 60+, veteránky 2 - 60+, veteráni 3 - 70+, veteránky 3 – 70+)

Pravidlá:
Každý klub, ktorý má záujem sa zúčastniť sútaže klubov, musí pri registrácii 1 skupiny alebo dopredu elektronicky na mail: registracia@ceskoslovenskypohar.eu nahlásiť maximálne 5 strelcov do 1 kategórie za 1 klub. Po skončení každého kola bude do tabuľky sútaže klubov zapísaný súčet skóre 3 najlepších strelcov z nominovaných strelcov za klub. Každý klub môže nominovať do každej kategórie len jedno družstvo.
Finálne poradie bude zostavené z 3 najlepších výsledkov zo 4 kôl.
Celkové poradie bude vyhodnotené na finále. Ocenené budú v každej kategórii prvé tri kluby.


Časový harmonogram pre Hlohovec maximálne 300 strelcov:

Skupiny môžu byť z kapacitných dôvodov po uzatvorení prihlášok prerozdelené.

1. skupina - U11M, U11W, U13M, U13W, U15M, U15W - Reflexný luk, Kladkový luk, Holý Luk
08:30 - 09:00 – prezentácia + kontrola náradia
9:00 – 9:05 – schôdzka kapitánov
09:05 - 09:30 - tréning
09:30 – kvalifikácia, po 10 sadách 10-15 minút prestávka
12:30 – otvorenie súťaže a vyhlásenie výsledkov 1. skupiny

2. skupina -U18M, U18W, U21M, U21W, veteráni , veteránky - Reflexný luk, Kladkový luk, Holý Luk
12:00 - 12:40 – prezentácia + kontrola náradia
12:40 – 12:45 – schôdzka kapitánov
12:45 - 13:15 - tréning
13:15 - kvalifikácia, po 10 sadách 10-15 minút prestávka
15:30 - vyhlásenie výsledkov 2. skupiny

3. skupina - muži, ženy - Reflexný luk, Kladkový luk, Holý Luk
15:00 - 15:30 – prezentácia + kontrola náradia
15:30 – 15:35 – schôdzka kapitánov
15:35 - 16:00 - tréning
16:30 - kvalifikácia, po 10 sadách 10-15 minút prestávka
19:00 - vyhlásenie výsledkov 3. skupiny

Časový harmonogram jednotlivých skupín sa môže upraviť podľa priebehu súťaže.

 
Skupiny sa budú napĺňať od najmladších kategórií.
Jedna skupina maximálne na:
SR 25 terčovníc
ČR 12 terčovníc

Rozpis na finále bude zverejnení po 4. kole.

Bufet, káva, čaj, nealko …, možnosť objednať priamo v hale pizzu…

Ubytovanie nezabezpečujeme.

Ceny:
Po každom kole budú ocenení 3 najlepší strelci v každej kategórii.
Po finále budú ocenení prvý 3 strelci v každej kategórii a 3 kluby v každej kategórii podľa rozpisu súťaží klubov.                                                                                                                            
Miroslav Vaško
+420 724 365 731
miroslav.vasko@seznam.cz
Jozef Lelovič
+ 421 911 130 981
lukostrelba@sporta.sk
Návrat na obsah