Rozpis súťaže - www.ceskoslovenskypohar.eu

Prejsť na obsah
ČESKOSLOVENSKÝ
HALOVÝ POHÁR
II. ROČNÍK
2023/2024
                                 

1. kolo: 11.11.2023 Kroměříž
2. kolo: 9.12.2023 Hlohovec
3. kolo: 6.1.2024 Kroměříž
4. kolo: 3.2.204 Hlohovec

Finále: Marec 2024 Kroměříž
Finále sa bude strielať v novej hale v Kroměříži, adresa bude uverejnená pred finále.

Usporiadateľ: SPORTAcademy Hlohovec & Lukostřelba Kroměříž

Miesto:  SR - Športová hala SPORTAcademy, Zábranie 40, Hlohovec
             ČR - Sportovní hala Štěchovice, Štěchovice 1321/7, Kroměříž

Riaditeľ súťaže:  Jozef Lelovič SR / Michal Hoffman ČR

Hlavný rozhodca:  1. kolo: 11.11.2023 Kroměříž - Andrea Foltýnová
                                 2. kolo: 9.12.2023 Hlohovec - Stanislav Gažik
                                 3. kolo: 6.1.2024 Kroměříž - Robert Koleňák
                                 4. kolo: 3.2.2024 Hlohovec –

                              
Technický delegát: 1. kolo: 11.11.2023 Kroměříž - ...
                                 2. kolo: 9.12.2023 Hlohovec - Vladimír Hurban
                                 3. kolo: 6.1.2024 Kroměříž - ...
                                 4. kolo: 3.2.2024 Hlohovec – Vladimír Hurban
Rozhodcovia:

Registrácia najneskôr 5 dní pred súťažou elektronicky alebo do naplnenia kapacity haly ČR 190 strelcov, SR 300 strelcov.

Registrácia bude spustená 11.9.2023 Registrácia tu

Zoznam prihlásených:
1. kolo: 11.11.2023 Kroměříž - Ianseo / Rcherz
2. kolo: 9.12.2023 Hlohovec - Ianseo / Rcherz
3. kolo: 6.1.2024 Kroměříž - Ianseo / Rcherz
4. kolo: 3.2.2024 Hlohovec - Ianseo / Rcherz
Prosíne skontrolujte si správnu registráciu na súťaž.

Súťažiaci musí mať platnú registráciu v SLZ alebo ČLS pre rok 2023/2024.

Rozlosovanie vykoná usporiadateľ za prítomnosti minimálne 1 rozhodcu deň pred závodom.

Štartovné:
12,-€ / 290Kč (žiacke kategórie)
16,-€ / 380Kč (kadeti, juniori)
20,-€ / 480Kč (dospelí, veteráni)

Štartovné sa uhrádza v hotovosti pri registrácií. Finále sa neplatí.

Lukostrelci štartujú na vlastné riziko. Oblečenie podľa smernice SLZ a ČLS.

Športová halová obuv povinná pre vstup na palubovku (strelci aj doprovod). Pozor! Za nedodržanie tohto pravidla bude strelec diskvalifikovaný!

Kategórie: chlapci do 10 - U11M, dievčatá do 10 - U11W, chlapci do 12 - U13M, dievčatá do 12 - U13W, chlapci do 14 - U15M, dievčatá do 14 rokov - U15W, kadeti - U18M, kadetky - U18W, juniori - U21M, juniorky - U21W, muži, ženy, veteráni – 50+, veteránky - 50+, veteráni 2 - 60+, veteránky 2 - 60+, veteráni 3 - 70+, veteránky 3 – 70+.

Divízie: Reflexný luk
             Kladkový luk
             Holý Luk

Zostava na kolá: H-1 halová 60 šípov, 2x18m, 2x10m

Strieľa sa na dve rady.

Zostava na finále: eliminačné súboje podľa rozpisu

Na postup do finále treba výsledok z 3 kôl (počítajú sa najlepšie výsledky) a minimálne 2 strelci v kategórii. Pre kategórie, v ktorých bol len jeden strelec, sa finále nekoná.

Technické ustanovenia: súťaží sa podľa pravidiel WA, súťažného poriadku a jeho dodatku pre rok 2022/2023.

Účastníci sú povinní dodržiavať usmernenie prevádzkovateľa haly.
Na palubovku okrem súťažiacich bude povolený vstup len realizačnému tímu, trénerom a asistentom ZTP lukostrelcov.


Súťaž klubov

Kategórie:

Reflexný luk 1 (U11M, U11W, U13M, U13W, U15M, U15W, U18M, U18W)
Reflexný luk 2 (U21M,  U21W, muži, ženy, veteráni – 50+, veteránky - 50+, veteráni 2 - 60+, veteránky 2 - 60+, veteráni 3 - 70+, veteránky 3 – 70+)

Kladkový luk 1 (U11M, U11W, U13M, U13W, U15M, U15W, U18M, U18W)
Kladkový luk 2 (U21M,  U21W, muži, ženy, veteráni – 50+, veteránky - 50+, veteráni 2 - 60+, veteránky 2 - 60+, veteráni 3 - 70+, veteránky 3 – 70+)

Holý luk 1 (U11M, U11W, U13M, U13W, U15M, U15W, U18M, U18W)
Holý luk 2 (U21M,  U21W, muži, ženy, veteráni – 50+, veteránky - 50+, veteráni 2 - 60+, veteránky 2 - 60+, veteráni 3 - 70+, veteránky 3 – 70+)

Pravidlá:
Každý klub, ktorý má záujem sa zúčastniť sútaže klubov, musí pri registrácii 1 skupiny alebo dopredu elektronicky na mail: registracia@ceskoslovenskypohar.eu nahlásiť maximálne 5 strelcov do 1 kategórie za 1 klub. Po skončení každého kola bude do tabuľky sútaže klubov zapísaný súčet skóre 3 najlepších strelcov z nominovaných strelcov za klub. Každý klub môže nominovať do každej kategórie len jedno družstvo.
Finálne poradie bude zostavené z 3 najlepších výsledkov zo 4 kôl.
Celkové poradie bude vyhodnotené na finále. Ocenené budú v každej kategórii prvé tri kluby.
Časový harmonogram pre Kroměříž maximálne 190 strelcov:
Pre veľký záujem sme museli pristúpiť na rozdelenie do 4 skupín. Ďakujeme za pochopenie.

Skupina 1 ( reflexný luk, kladkový luk, holý luk)
08:00 – 08:30 prezentácia
08:30 - schôdzka kapitánov + otvorenie súťaže
08:35 – 11:30 tréning + kvalifikácia  
12:45 - vyhlásenie výsledkov 1. skupiny

Skupina 2 ( reflexný luk, kladkový luk, holý luk)
11:00 – 11:30 prezentácia + kontrola náradia
12:30 -   schôdzka kapitánov
12:35 – 14:30 tréning + kvalifikácia
14:45 -   vyhlásenie výsledkov 2. skupiny

Skupina 3 ( reflexný luk, kladkový luk, holý luk)
14:00 – 14:30 prezentácia + kontrola náradia
14:30 -   schôdzka kapitánov
14:35 – 17:30 tréning + kvalifikácia
17:45 -   vyhlásenie výsledkov 3. skupiny

Skupina 4 (?)
17:00 – 17:30 prezentácia + kontrola náradia
17:30 -   schôdzka kapitánov
17:35 – 20:30 tréning + kvalifikácia
20:45 -   vyhlásenie výsledkov 3. skupiny

Časový harmonogram jednotlivých skupín sa môže upraviť podľa priebehu súťaže.Časový harmonogram pre Hlohovec maximálne 300 strelcov:

Skupiny môžu byť z kapacitných dôvodov po uzatvorení prihlášok prerozdelené.

1. skupina - U11M, U11W, U13M, U13W, U15M, U15W - Reflexný luk, Kladkový luk, Holý Luk
08:30 - 09:00 – prezentácia + kontrola náradia
9:00 – 9:05 – schôdzka kapitánov
09:05 - 09:30 - tréning
09:30 – kvalifikácia, po 10 sadách 10-15 minút prestávka
12:30 – otvorenie súťaže a vyhlásenie výsledkov 1. skupiny

2. skupina -U18M, U18W, U21M, U21W, veteráni , veteránky - Reflexný luk, Kladkový luk, Holý Luk
12:00 - 12:40 – prezentácia + kontrola náradia
12:40 – 12:45 – schôdzka kapitánov
12:45 - 13:15 - tréning
13:15 - kvalifikácia, po 10 sadách 10-15 minút prestávka
15:30 - vyhlásenie výsledkov 2. skupiny

3. skupina - muži, ženy - Reflexný luk, Kladkový luk, Holý Luk
15:00 - 15:30 – prezentácia + kontrola náradia
15:30 – 15:35 – schôdzka kapitánov
15:35 - 16:00 - tréning
16:30 - kvalifikácia, po 10 sadách 10-15 minút prestávka
19:00 - vyhlásenie výsledkov 3. skupiny

Časový harmonogram jednotlivých skupín sa môže upraviť podľa priebehu súťaže.

 
Skupiny sa budú napĺňať od najmladších kategórií.
Jedna skupina maximálne na:
SR 25 terčovníc
ČR 12 terčovníc

Rozpis na finále bude zverejnení po 4. kole.

Bufet, káva, čaj, nealko …, možnosť objednať priamo v hale pizzu…

Ubytovanie nezabezpečujeme.

Ceny:
Po každom kole budú ocenení 3 najlepší strelci v každej kategórii.
Po finále budú ocenení prvý 3 strelci v každej kategórii a 3 kluby v každej kategórii podľa rozpisu súťaží klubov.
                                                                                                                            
Miroslav Vaško
+420 724 365 731
miroslav.vasko@seznam.cz
Jozef Lelovič
+ 421 911 130 981
lukostrelba@sporta.sk
Návrat na obsah